Tietoa meistä

Yleistä

Nuorten hammaslääkärien yhdistys (NHLY) perustettiin vuonna 2012 ajamaan nuorten hammaslääkärien sekä kliinisen vaiheen hammaslääketieteen opiskelijoiden etuja. Käytännön toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus sekä hallituksen erikseen nimittämät toimihenkilöt. Pitkäaikaistavoitteena on rakentaa NHLY:stä valtakunnallinen edunvalvonta- ja koulutustoimintaa tekevä, kansallisesti merkittävä hammaslääketieteen alan järjestö.

Jäsenhankinta

Yhdistyksen jäsenmäärää on kasvatettava, jotta toiminta voi jatkua kannattavana. Uusien jäsenien saamiseksi yhdistys on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja kehittää jatkuvasti toimintaansa. Opiskelijajäsenten hankkimiseksi yhdistys kehittää yhteistyötään opiskelijajärjestöjen kanssa. Valmistuttuaan opiskelijajäsenet voivat liittyä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Instagramissa. Palvelujen kautta tavoitetaan suuri määrä yhdistyksen kohderyhmää. Lisäksi yhdistyksellä on sähköpostilista jäsenien tavoittamista varten.

Kokoustoiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kokoon kutsumana vähintään kaksi kertaa. Yhdistyksen vuosikokous järjestetään sääntöjen mukaisesti tammi-toukokuussa.

Jäsentapahtumat

Vuosikokous järjestetään Nuorten hammaslääkärien päivän yhteydessä.

Keväällä järjestetään Nuorten hammaslääkärien päivä yhteistyössä Suomen Hammaslääkäriliiton ja Suomen hammaslääkäriseura Apollonian kanssa.

NHLY on myös mukana aktiivisesti Hammaslääkäripäivien ohjelmasisällön suunnittelussa.

Syksyllä järjestetään syyspäivä yhdistyksen jäsenille. Syyspäivän tarkoituksena on viettää aikaa yhdessä rennolla ohjelmasisällöllä ja yhdistyksen jäsenten keskenään tutustumisella.

Toimintaa pyritään järjestämään myös muilla paikkakunnilla kuin Helsingissä esim. caseseminaarien muodossa. Case-seminaarissa esitellään muutama kliininen potilastapaus, jotka toimivat pohjustuksena keskustelulle. .

Yhteydenpito muihin järjestöihin

Yhdistys pitää aktiivisesti yllä suhteita Hammaslääkäriliittoon ja Suomen hammaslääkäriseura Apolloniaan. Jotta toiminnan järjestäminen eri paikkakunnilla onnistuisi paremmin, pyritään luomaan suhteita paikallisiin hammaslääkäriseuroihin. Lisäksi pyritään syventämään yhteistyötä alan opiskelijajärjestöihin, kuten Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liittoon (SHOL) sekä Helsingin, Oulun, Turun ja Kuopion opiskelijajärjestöihin. Nuorten lääkärien yhdistykseen (NLY) suhteiden luomista jatketaan esimerkiksi koulutustapahtumissa ja yhteisissä case-seminaareissa.

Suomen Hammaslääkäriliiton valtuusto

Valtuuston toimikaudella 2021-2024 NHLY:tä edustaa valtuutettu Sanna Seppänen, Jarkko Kalliala, Anna-Mari Lyytinen, Leo Heinonen ja Aappo Keränen. He pitävät esillä yhdistystä ja ajavat nuorten hammaslääkärien etuja.